Veiligheid


Lasers zijn een gevaarlijk medium als ze verkeerd gebruikt worden. Daarom staat veiligheid voorop bij FLoWLASER.

Aangezien wij hoog vermogen lasers gebruiken, worden al onze shows van te voren doorgemeten met een laser-power-meter of deze binnen de normen valt. Voornamelijk bij het zogenaamde 'crowd-scanning' waarbij de laser het publiek in gaat kan er gevaar voor de ogen en huid optreden. Daarom stellen wij het scangebied van de laser zo in dat deze in de gebieden waar mensen zich bevinden het laservermogen wordt verminderd tot een acceptabel niveau.

Ook maken wij gebruik van nood-stop schakelingen om de lasershow zo veilig mogelijk te maken. Er zijn internationale richtlijnen opgesteld met betrekking tot het gebruik van lasers die FLoWLASER volledig opvolgt.


FLoWLASER lasershow FLoWLASER lasershow FLoWLASER lasershow